A19 - Lita44

LTA / extindere și reabilitare locuință unifamilială

stadiu : in lucru

• colaboratori specialitati: structură | AxII Design Studio , instalații | MaxArt Engineering

• functiune: extindere , reabilitare , recompartimentare locuinta unifamiliala existenta

• ‍amplasament  : Bucuresti , sector1

IMG_20180529_151030.jpg

Proiectul constă în intervenția asupra unei case interbelice din cartierul Bucureștii Noi, în vederea supraetajării, extinderii și recompartimentării acesteia. Întregul proces de proiectare s-a desfășurat cu anume grijă față de valoarea stilistică pe care casa o are în prezent, a cărei imagine s-a dorit a fi cât mai puțin alterată de noua configurație, și căreia elementele noi să i se subordoneze. S-a urmărit în același timp armonizarea tuturor acestor elemente, atât în cadrul ansamblului cât și la nivel de țesut urban, astfel încât noua imagine să nu altereze caracterul zonei.

Propunerea presupune înălțarea șarpantei, fapt care conduce la crearea unui nou registru pe fațadă, diferit de partea existentă, format din elemente metalice care crează o imagine de tip geamlâc. Partea existentă a casei menține imaginea actuală (paletă de culori, decorații, tâmplărie), în timp ce extinderea, reprezentată de un volum simplu, în continuarea celui existent, se distinge din punct de vedere formal și stilistic, prin tratarea de fațadă (placarea cu tablă fălțuită gri) și crearea unui alt tip de goluri, armonizate într-o imagine contemporană.

La nivelul interiorului, s-a intervenit asupra compartimentării, însă am încercat ca prin noua configurație să amintim de tipologia tradițională, păstrând intrarea pe centru (asemenea unei vechi tinde), și camerele “bune” în laterale, respectiv bucătăria către stradă și livingul către curte.

Din punct de vedere tehnic, s-a realizat cămășuiala și termoizolația pereților existenți de la parter, în timp ce planșeele și pereții de peste parter au fost refăcuți. De asemenea, pivnița existentă a casei a fost păstrată (împreună cu structura de bolțișoare a planșeului acesteia), realizându-se o nouă scară de acces.

A19 - Lita 44

“[…] Cred în această bună banalitate de la care ar trebui să pornim: să ai niște reguli precise, să știi să te înscrii într-o continuitate, să te așezi într-un loc în care au mai fost și alții înaintea ta. și să vezi cum te așezi fără să strici, eventual să îmbunătățești locul ăla, să ai cât de cât o tranziție între spațiul public și locul tău cel mai intim, cum construiești astfel încât să nu îți agresezi vecinii [...]”

arh. Stefan Ghenciulescu

panorama curte :