Vedere strada ansamblu.jpg

DCV / ANSAMBLU REZINDENȚIAL

• stadiu : santier in lucru

• proiect arhitectură : Studio A19

• colaboratori specialitati: structură | Rofer Studio , instalații | Maxart Engineering

• functiune : ansamblu rezidential + conversie imobil existent , suprafață contruită : 1640 mp

• ‍amplasament  : Voluntari | Romania


Studio-A19-Catted Ansamblu rezidential.gif

Ansamblul rezidențial este compus din două locuințe cuplate, rezultate în urma reconfigurării unui vechi imobil existent pe teren și un tronson nou alcătuit din șapte locuințe înșiruite, individualizate la nivel de volum prin timpanul arhetipal orientat către fațadele est-vest.

Pe un lot îngust, pe care în urma constrângerilor urbanistice au rezultat curți individuale destul de restrânse ca suprafață, proiectul încearcă să compenseze acest dezavantaj și să redea comunității unul din elementele chiar mai importante în viața individului, care a dispărut treptat din cotidianul noilor periferii : strada ca loc de întâlnire, socializare și joacă.

În acest sens, volumele au fost amplasate pe un mare soclu unitar care funcționează atât ca aparat de acces în locuința individuală cât și ca “mobilier urban” al ansamblului, oferind astfel suport și pretext interacțiunilor din ‘micro-comunitatea’ nou înființată. Același “soclu” incorporează câte o jardinieră aferentă fiecărei locuințe, care funcționează ca filtru vizual și spațial pentru camerele orientate către stradă dar și ca adăpost pentru diverse echipamente tehnice.

Dincolo de o configurare plAcutA Si practicA a spaTiilor interioare, precum Si a unei imagini exterioare contemporane Si în acelaSi timp adaptatA cerinTelor locale, am urmArit sA oferim fiecArei locuinTe o suplimentare a spaTiului grAdinii, de data aceasta, ridicat la nivelul mansardei. În contextul unor vecinAtATi cu un regim scAzut de înAlTime, “terasa de pe acoperiS” asigurA un loc intim de parcurgere a timpului Si o priveliSte relaxantA cAtre orizontul în continuA schimbare.

 
DCV-_-Studio-A19-locuinte-cuplate.gif
DCV-_-Studio-A19-locuinte-insiruite-Casa-A.gif