SERVICII studio a19

Studio A19 oferă proiecte complete de arhitectură , urbanism și design.  Ne interesează arhitectura prin forma ei finită construită înțeleasă prin precizia și căldura tactilă a detaliilor și materialelor, de aceea abordăm proiectarea ca un proces continuu și coerent de la schițe și idei la implementare și urmărire de șantier .Proiectăm folosind cele mai inovative soluții BIM ce permit pe lângă o proiectare integrată și coordonată, o ilustrare realistă tridimensională a conceptului și o înțelegere imersivă și interactivă a proiectului încă de la cele mai incipiente etape .

43984666_340972176664831_8764901592801847690_n.jpg

PROIECTARE DE ARHITECTURĂ

Pe baza temei de proiectare agreate în prealabil și conturată în urma înțelegerii nevoilor și dorințelor beneficiarului propunem una sau mai multe soluții fezabile atât tehnic cât și juridic, studiate amănunțit și ilustrate detaliat, estimăm costuri și termene și oferim tot suportul necesar unei decizii documentate și asumate. În urma proiectului definitiv stabilit pe baza conceptului realizăm documentația tehnică necesară pentru avizarea și autorizarea proiectului în concordanță cu legislația în vigoare. În paralel pregătim documentația completă pentru execuția proiectului până la cele mai mici detalii. În această etapă urmărim transpunerea efortului creativ în soluții tehnice durabile adaptate unui buget detaliat și agreat în prealabil.

 • Concept

 • Proiect pentru autorizare (DTAC - Documentația tehnică pentru obținerea autorizatiei de construire ; DTOE - Documentația tehnică pentru organizarea execuției ; DTAD - Documentația tehnică pentru obținerea autorizației de demolare ; Documentația tehnică pentru obținerea avizelor)

 • Proiect tehnic și detalii de execuție (PT + DDE)

 • Antemasurători și estimare de cost


A19_IancudeHunedoara_10_Dining.jpg

DESIGN DE INTERIOR

Prin detalierea spațiului interior urmărim conturarea unei atmosfere unice și personalizate. Ascultăm cu atenție și înțelegem nevoile beneficiarilor, propunem soluții, materiale și bugete. Înțelegem design-ul interior în contextul unei concepții unitare, coerente ca demers și relaționate de la exterior la interior, definit prin subtilitatea prezenței și dispoziția pe care o generează. Evităm simpla decorare lipsită de fond și repere.

 • Concept amenajare

 • Vizualizare completă prin randări, panorame 3D, tururi virtuale

 • Documentație tehnică pentru execuție

 • Proiect pentru mobilier executat la comandă

 • Proiect de iluminat

 • Listă furnizori și produse utilizate în amenajare

 • Management de proiect și asistență tehnică

 • Urmărire de șantier


DSC03836_web.jpg

PROIECTARE INTEGRATĂ

Pentru un rezultat unitar ținem cont de toate aspectele în proiectarea unui spațiu și includem in echipa de proiectare specialiști din următoarele domenii:

 • Urbanism

 • Arhitectură

 • Instalații

 • Inginerie structurală

 • Design de interior

 • Design de produs

 • Design grafic

 • Amenajari exterioare

 • Marketing


Studii 1.jpg

STUDII DE SPECIALITATE

Acestea cuprind dar nu se limitează la studii și anteproiecte de planificare urbană și teritorială premergătoare etapelor de avizare. Oferim soluții eficiente și strategii benefice pentru dezvoltări urbanistice și inițiative imobiliare.

 • Studii urbanistice

 • Analiză de context

 • Studii de fezabilitate

 • Studii de însorire

 • Consultanță parcelări

 • Studii geo și ridicare topografică


30590777_205445276722497_5822331896377376768_n.jpg

URMĂRIRE DE ȘANTIER ȘI MANAGEMENT DE PROIECT

Urmărim implementarea proiectului tehnic în șantier, oferim soluții alternative, coordonăm furnizori și oferim consultanță pe toată durata execuției .

 •  Urmărire de șantier și asistență tehnică

 •  Project management

 •  Controlul costului și deviz detaliat

 •  Asistență la execuție

 •  Managementul lucrărilor de execuție


Studio A19 Management de proiect.jpg

CONSULTANȚĂ

Analizăm contextul sitului/construcției din punct de vedere urbanistic, al cadrului tehnic şi legislativ, al posibilităților şi constrângerilor, cu privire la viitoarea construcție . Consiliem clientul în intenția închirierii sau achiziționării unui spațiu, sau în vederea unei investiții imobiliare .

 • Consultanță premergătoare investiției

 • Consultanță dezvoltări imobiliare

 • Consultanță achiziție locuință

 • Consultanță în alegerea terenului

 • Consultanță amenajări interioare


Design de interior Randari Studio A19

VIZUALIZARE

Folosim cele mai inovatoare soluții BIM ( building information modelling) ce permit pe lângă o proiectare integrată și coordonată între specialitățile tehnice, o ilustrare tridimensională a conceptului.

Elaborăm prezentări în diverse formate digitale sau fizice care pun în valoare lucrarea sau contribuie la o mai bună înțelegere a acesteia de către clienți, investitori sau chiar de către echipele de constructori.

 • Randări fotorealiste

 • Panorame 3D

 • Filme de prezentare

 • Tururi virtuale

 • Coduri QR

 • Fotografie de arhitectură specializată


Studio A19 Marketing si Grafic Design 01.jpg

MARKETING ȘI DESIGN GRAFIC

Suntem educați să gândim proiectele strategic, urmărim coerența în cel mai mic detaliu, motiv pentru care concepem lucrurile în ansamblu, ținând cont de toate etapele implicate: de la stategia urbană până la conceptul de branding și comunicare al proiectelor.

 • Branding complet pentru proiecte imobiliare

 • Logo design

 • Broșuri, pliante, banere

 • Planuri de marketing

 • Scheme de ilustrare a proiectului

 • Design de obiect pentru produse promoționale