WLF / CONVERSIE SI REABILITARE

studiu

• funcțiune : Centru de creație contemporană | conversia si reabilitarea Uzinelor Wolf

• ‍amplasament  : Parcul Carol | București


În contextul unei crize economice și ecologice globale, problema utilizării cât mai eficientă a resurselor devine din ce in ce mai pregnantă. De aceea îndreptarea atentiei asupra patrimoniului arhitectural existent, protejarea și valorificarea acestuia devin principii importante în vederea dezvoltării unui oraș sustenabil.

În cazul Bucureștiului patrimoniul industrial existent reprezintă o resursă în continuare nevalorificată, de multe ori fie abandonată, fie utilizată necorespunzător fără nici un respect față de valoarea sa.

Transformarea unei zone industriale destructurate și reintegrarea acesteia în circuitul urban al orașului devine astfel scopul principal al intervenției asupra sitului fostelor uzine Wolff, un sit cu personalitate care datorită amplăsarii și potențialului său de dezvoltare poate avea un rol important în procesul de difuzie al centralității la nivelul orașului.

Proiectul are ca obiective activarea zonei și întărirea comunităților locale , prevenirea demolării (valorificând resursele existente)  și evidentierea istoriei (creând un spațiu cu o identitate bine definită în cadrul orașului) .

Se urmărește o intervenție discretă , cu gesturi firești și detalii caracteristice ce iși propun să evidențieze valoarea industrială a clădirilor existente, și să maximizeze potențialul urban al ansamblului, transformând astfel un spațiu inițial dezordonat și neaccesibil publicului, într-un spațiu cu personalitate care acționează ca nucleu în procesul de activare al întregii zone.

Însă proiectul nu se rezumă doar la o intervenție arhitecturală controlată, ci implică și o strategie de dezvoltare a zonei . De aceea, centrul de creație contemporană vine ca un răspuns funcțional firesc atât datorită nonconformismul și permisivității industriei creative care o fac ideala pentru ocuparea tipurilor de spații rezultate, cât și ca o reacție la problema consumerismului în masă .

 Prin crearea unor spații dedicate unei industrii locale care să se plaseze în afara ariei de infuență a globalizării, o industrie bazată pe produs de autor individualizat și de o calitate superioară , nu ne rezumăm doar la eficientizarea resurselor și a consumului , ci deasemenea susținem și dezvoltarea economiei locale, creând locuri de muncă pentru populația care locuiește în zonă.

Astfel prin realizarea unor spații neconvenționale unde artiști, manufacturieri, mici birouri din industria creativă pot să lucreze,  să interacționeze, și să expună,  și unde locuitorii orașului își pot imbunătății cunoștințele în domeniu prin intermediul cursurilor și evenimentelor organizate de artiștii locali, este încurajat un fenomen care în ultimii ani a căutat să și facă loc în peisajul cultural bucureștean: arta ca produs de consum.

Strategie wolf.jpg